Kumbağ Gönüllü Çevreciler Kulübü

Kumbağ Gönüllü Çevreciler Kulübü

Gönüllü Çevreci Kuruluşlar ve Bunların Amaçları

Çevre;insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki,biyolojik,sosyal,ekonomik ve kültürel ortamdır.

Hava,su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi,özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi,ozon tabakasının delinmesi,yerkürenin giderek ısınması,doğal kaynakların hızla tüketilmesi;çevreyi korumak amaçlı çevre kuruluşlarının kurulmasına neden olmuştur.

Çevreci Kuruluşlar

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı

ÇEVKOR (Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı)

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı